วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Eva Furrow

Eva Furrow

VMD, PhD, Dipl. ACVIM

สหรัฐอเมริกา

Dr. Furrow qualified from the University of Pennsylvania and after completion of a small animal internship at the same establishment she moved to the Midwest for a residency in internal medicine followed by a PhD on metabolic and genetic risk factors for urinary stones in dogs, both at the University of Minnesota. She is currently an assistant professor of internal medicine and genetics at the University of Minnesota, where her primary interests include genetic, urinary, endocrine and metabolic disorders.

เนื้อหาโดย Eva Furrow

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Hypertriglyceridemia-associated proteinuria in Miniature Schnauzers

หมายเลขหัวข้อ30.1 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

ภาวะ Proteinuria ที่เกิดจาก Hypertrigly-ceridemia ในสุนัขพันธุ์ Miniature Schnauzer

ภาวะ proteinuria ที่เกิดจาก hypertriglyceridemia เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในสุนัขพันธุ์ Miniature Schnauzer แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก บทความนี้จะมาสรุปถึงวิธีการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโดย Dr. Eva Furrow

โดย Eva Furrow