วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Kate Griffiths

Kate Griffiths

BVSc, CertVD, MRCVS

สหราชอาณาจักร

Dr.Griffiths สำเร็จการศึกษาในปี 1984 จาก University of Bristol หลังจากนั้นเธอได้ทำงานในฐานะสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นเวลา 18 ปี เธอได้รับมอบใบประกาศกียรติคุณจาก RCVS ในฐานะสัตวแพทย์ผิวหนังในปี 2000 และในปัจจุบันเธอให้บริการศูนย์ส่งต่อโรคผิวหนังในโรงพยาบาลสัตว์เอกชน 2 แห่งในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2007 เธอด้ำงานร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ University of Nottingham และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในฐานะของอาจารย์ เธอได้สอนเรื่องโคผิวหนังให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และให้ความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านหลักสูตรระยะสั้นสำหรับพัฒนาสัตวแพทย์สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

เนื้อหาโดย Kate Griffiths

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

การแต่งขนมากเกินไปในแมว

หมายเลขหัวข้อ26.2 เผยแพร่แล้ว 24/10/2022

การแต่งขนมากเกินไปในแมว

การแต่งขนเป็นพฤติกรรมปกติของแมวซึ่งประกอบด้วยการแทะเลียเส้นขนและผิวหนังรวมถึงการถูใบหน้าด้วยอุ้งเท้า ...

โดย Kate Griffiths