วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Kathleen Cooney

Kathleen Cooney

DVM, CHPV, Companion Animal Euthanasia Training Academy, Colorado State University, Loveland, CO, USA

สหรัฐอเมริกา

A graduate of Colorado State University in 2004, Dr. Cooney is the former owner of a large home euthanasia service and water-based pet crematory, and the author of two books on animal euthanasia. She is the Founder and current Director of Education for the Companion Animal Euthanasia Training Academy (CAETA) where she teaches, researches and writes on euthanasia-related topics. She is working towards a specialty degree with the American College of Animal Welfare.

เนื้อหาโดย Kathleen Cooney

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

deceased pet placed in a respectful cadaver bag

หมายเลขหัวข้อ33.3 เผยแพร่แล้ว 23/02/2024

How I approach… A meaningful euthanasia appointment

Euthanasia is one of the most common and important procedures undertaken in veterinary medicine; here Dr. Cooney shares her thoughts on how to provide a compassionate and highly skilled end-of-life experience for both the pet patient and the caregiver.

โดย Kathleen Cooney