วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Kelly A. St. Denis

Kelly A. St. Denis

MSc, DVM, Dip. ABVP (feline practice), Powassan, Ontario, Canada

แคนาดา

Dr. St. Denis is a practicing feline medicine specialist, board certified with the American Board of Veterinary Practitioners in the specialty of feline practice. In her early career she trained in molecular biology and immunology before going on graduate from the Ontario Veterinary College in 1999. She owned and operated the Charing Cross Cat Clinic from 2007 to 2020, and has co-authored a number of practice feline guidelines, as well as being co-editor of both the AAFP Feline Practitioner Magazine and the Journal of Feline Medicine and Surgery. Dr. St. Denis is a consultant on the Veterinary Information Network in feline internal medicine, and lectures internationally on all things feline. She is past president of the American Association of Feline Practitioners.

เนื้อหาโดย Kelly A. St. Denis

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

A cat on a couch

หมายเลขหัวข้อ24.2 เผยแพร่แล้ว 06/10/2023

House soiling in cats

House soiling in cats is an all-too-common problem for many owners; this paper offers a holistic approach to help clinicians advise their clients

โดย Kelly A. St. Denis