วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Kimberly-Ann Therrien

Kimberly-Ann Therrien

DVM

สหรัฐอเมริกา

A graduate of the University of Montreal, Dr. Therrien joined Banfield Pet Hospital in 2006 as an associate veterinarian and worked in various positions within the company; she is currently Vice President for Veterinary Quality in the Midwest region. She is an active member of AVMA, KVMA, and FVMA, as well as serving as a board member of the Banfield Foundation, and is currently President of the Women Veterinary Leadership Development Initiative (WVLDI).

เนื้อหาโดย Kimberly-Ann Therrien

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง