วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Lauren M. Meneghetti

Lauren M. Meneghetti

DVM, Michigan State University, East Lansing, MI, USA

สหรัฐอเมริกา

Dr. Meneghetti gained her Doctorate of Veterinary Medicine degree at the Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University in 2020. She then completed a Small Animal Rotating Internship in 2021, a Speciality Surgery Internship in 2022, and is currently a Speciality Intern in Small Animal Surgery at Michigan State University.

เนื้อหาโดย Lauren M. Meneghetti

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Goniometry of the left tarsus being performed in a non-sedated cat

หมายเลขหัวข้อ24.2 เผยแพร่แล้ว 20/10/2023

Early diagnosis of feline osteoarthritis

OA in cats remains underdiagnosed and undertreated, despite its widespread prevalence; this paper looks at how we can surmount the challenge of early diagnosis, leading to better treatment interventions.

โดย Lauren M. Meneghetti และ Karen L. Perry