วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Luc T. Theunisse

Luc T. Theunisse

BSc., Veterinary Medicine Faculty, Utrecht University, The Netherlands

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

Luc Theunisse became a Royal Canin student ambassador at Utrecht in 2020 after taking a gap year to serve as a full-time board member for DSK, the national association for veterinary students in The Netherlands. He graduated with his bachelor’s degree in Veterinary Medicine in 2021 before commencing his studies for a data-driven Master in Innovation Sciences, and he started his Vet.Med. Master in 2022. He plans to complete both degrees in 2024.

เนื้อหาโดย Luc T. Theunisse

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง