วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Marilyn Dunn

Marilyn Dunn

DMV, MVSc, Dipl. ACVIM

แคนาดา

ปัจจุบัน Marilyn Dunn ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ และเป็นหัวหน้าหน่วยหัตการในอายุรศาสตร์ใน University of Montreal หลังจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เธอได้รับใบอนุปริญญาบัตรโดย ACVIM ในปี 1999 และได้เป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง Veterinary Interventional Radiology and Interventional Endoscopy Society (VIRIES) ซึ่งปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งประธาน หัวข้อหลักที่เธอสนใจคือระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินหายใจ และการจัดการภาวะอุดตันในหลอดเลือด เธอยังตีพิมพ์บทความทางวิชาการและเขียนหนังสือ รวมถึงบรรยายในหัวข้อหัตถการในอายุรศาสตร์อย่างกว้างขวาง

เนื้อหาโดย Marilyn Dunn

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

การนำนิ่วในกระเพาะปัสสาวะออกโดยรบกวนสัตว์ป่วยน้อยที่สุด

หมายเลขหัวข้อ29.2 เผยแพร่แล้ว 04/10/2022

การนำนิ่วในกระเพาะปัสสาวะออกโดยรบกวนสัตว์ป่วยน้อยที่สุด

ทางเลือกในการนำนิ่วในทางเดินปัสสาวะออกโดยรบกวนผู้ป่วยน้อยที่สุดนั้นในปัจจุบันได้กลายเป็น...

โดย Marilyn Dunn