วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Nancy De Briyne

Nancy De Briyne

DVM, Dip. AWSEL

ราชอาณาจักรเบลเยียม

Dr. De Briyne graduated from Ghent University in 1996 and worked as a veterinary practitioner in both Belgium and the UK before moving to the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) in 2000, where she is currently Deputy Executive Director. Within FVE she is specifically responsible for the fields of veterinary medicines, animal welfare, education and communication, and she has published widely on various topics including factors influencing prescription behaviour, antibiotic sensitivity testing and antibiotics most commonly prescribed for animals.

เนื้อหาโดย Nancy De Briyne

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

"Antimicrobials: from a blessing to a curse"

หมายเลขหัวข้อ30.2 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

ยาต้านจุลชีพ: จากพรวิเศษสู่คำสาป

Dr. Nancy De Briyne ได้อธิบายถึงคุณูปการของวิชาชีพสัตวแพทย์ในการช่วยพัฒนา...

โดย Nancy De Briyne