วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Rafael Nickel

Rafael Nickel

Dr.med.vet., PhD, Dipl. ECVS

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Professor Nickel qualified from Hannover Veterinary School in 1983 and his career has spanned research, small animal practice and academia. He joined Utrecht University in 1989, where he worked as a specialist and lecturer in surgery and urology – and completed his PhD on canine urinary incontinence – before becoming a partner and manager at a private small animal clinic near Hamburg. As well as holding the ECVS Diploma in small animal surgery, he has Dutch recognition as a small animal surgery specialist and is a visiting lecturer at both the Free University of Berlin and Justus-Liebig University in Giessen.

เนื้อหาโดย Rafael Nickel

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

How I approach…. Canine urinary incontinence

หมายเลขหัวข้อ29.2 เผยแพร่แล้ว 01/07/2021

การจัดการภาวะปัสสาวะกะปริบกะปรอยในสุนัข

ภาวะปัสสาวะกะปริบกะปรอยเป็นอาการแสดงที่สัตวแพทย์สัตว์เล็กพบได้บ่อย...

โดย Rafael Nickel