วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Ralf S. Mueller

Ralf S. Mueller

Dr. med. vet., MANZCVSc (Canine Medicine), Dip. ACVD, FANZCVSDc (Dermatology), Dip. ECVD

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

After graduating in 1986 Dr. Mueller spent time in both large and small animal practices before undertaking a residency at the University of California, Davis. He was appointed director of the Animal Skin & Allergy Clinic in Melbourne, Australia and then assistant professor at Colorado State University. He is currently Professor and chief of veterinary dermatology at the University of Munich.

เนื้อหาโดย Ralf S. Mueller

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Pemphigus foliaceus in feline patients

หมายเลขหัวข้อ28.1 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

โรคตุ่มน้ำพองเพมฟิกัสในแมว

โรคตุ่มน้ำพองเพมฟิกัส (pemphigus foliaceus) ในแมวเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย แต่...

โดย Ralf S. Mueller และ Christoph J. Klinger