วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Sam Crothers

Sam Crothers

BSc, BVMS, MANZCVS, Dip. ACVD, FANZCVS

เครือรัฐออสเตรเลีย

Dr. Crothers สำเร็จการศึกษาจาก  Murdoch University และได้ทำงานที่คลินิกสัตว์เลี้ยงในเมืองเพิร์ธก่อนย้ายไปยังแคลิฟอร์เนียเพื่อสำเร็จการฝึกเป็นสัตวแพทย์ผิวหนังที่ University of California Davis (UCD) หลังจากนั้น เธอได้ทำงานเป็นอาจารย์ที่ UCD ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Colorado State University เพื่อที่จะกลับมาทำงานที่ออสเตรเลีย เธอได้ทำงานที่โรงพยาบาลสัตว์ของ University of Melbourne ก่อนที่จะย้ายกลับไปทำงานที่บ้านในคลินิกเฉพาะทางผิวหนัง ที่เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร

เนื้อหาโดย Sam Crothers

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

ลักษณะขนร่วงบริเวณลำตัวทั้ง 2 ข้างแบบสมมาตรร่วมกับการสะสมของเม็ดสีที่ผิวหนังมากผิดปกติเนื่องจากมีการสัมผัสกับรังสี UV © Christoph klinger

หมายเลขหัวข้อ31.2 เผยแพร่แล้ว 05/09/2022

ภาวะต่อมหมวกไตชั้นนอกทำงานมากผิดปกติในสุนัข

สุนัขที่มีภาวะต่อมหมวกไตชั้นนอกทำงานมากผิดปกติมักแสดงอาการทางผิวหนัง

โดย Fiona Scholz และ Sam Crothers