วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Serena Adamelli

Serena Adamelli

DVM, PhD

สาธารณรัฐอิตาลี

Dr. Adamelli graduated from the University of Padua in 2001 with a thesis on the evaluation of the quality of life for companion animals in relation with the owner. She followed this with a PhD and then post-doctorate work as a research associate, and at the same time attended foreign universities (including Cambridge School of Veterinary Medicine, the Veterinary Faculty at Barcelona and the Faculty of Veterinary Medicine in Helsinki) to develop her knowledge of Ethology and Behavioral Medicine along with animal welfare and human-animal relationships. Her activities include tutoring and teaching as Adjunct Professor at the Universities of Bologna and Turin, and she has contributed to various scientific journals and conferences as a recognized behavioral expert. She continues to carry out research in this area and currently works for the CSC, where her main role is behavioral counseling and training.

เนื้อหาโดย Serena Adamelli

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง