วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Timothy M. Fan

Timothy M. Fan

DVM, PhD, Dip. ACVIM (Oncology, Internal Medicine), Department of Veterinary Clinical Medicine, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA

สหรัฐอเมริกา

Dr. Fan received his DVM from the Virginia-Maryland Regional College of Veterinary Medicine in 1995 and continued training to become board-certified in Small Animal Internal Medicine and Oncology at Cornell University and UIUC, respectively. He then completed a PhD focusing on tumor immunology at Illinois, and joined the faculty where he is professor, a core member in the Anticancer Discovery from Pets to People theme, and a program leader for the Cancer Center at Illinois that includes companion animals as sophisticated models to study cancer.

เนื้อหาโดย Timothy M. Fan

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

hypercalcemia in companion animals

หมายเลขหัวข้อ33.3 เผยแพร่แล้ว 09/02/2024

Pathologic hypercalcemia in the dog

This paper looks at differential diagnoses and therapeutic management options when a dog is found to have elevated calcium levels.

โดย Jordan M. Hampel และ Timothy M. Fan