วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

A tailored approach for the FIC cat: diagnosis, drugs and diet

By Jodi Westropp, DVM, Dip. ACVIM and Yann Quéau, DVM, Dip. ECVCN

Through the clinical case of “Perseus” a 5-year-old Domestic Shorthair, you’ll get an update about Feline idiopathic cystitis. You will learn about multimodal environmental modification (MEMO), diet and drugs, as well as comorbid conditions.

วิทยากร Jodi Westropp และ Yann Quéau

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้