วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Feline adverse food reaction

By Jennifer Schissler, DVM, Dip. ACVD and Allison Wara, DVM, Dip. ACVIM (Nutrition)

Since the diagnosis of allergy is done by exclusion, the detail of the different steps (including the elimination diet) is important. With amazing photos, you will get a comprehensive approach of the allergic pet and have more details on the benefit of hydrolyzed diets.

วิทยากร Jennifer Schissler และ Allison Wara

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้