วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Feline preclinical hypertrophic cardiomyopathy (HCM)

By Jo Dukes McEwan, DVM, Dip. ECVIM (Cardiology) and Diana Knight, VMD

Through the real clinical case of “Reggie”, the author’s own cat, you’ll review the different steps in the diagnosis (with the gold standard of ultrasound), treatment and nutritional management of this common and significant disease, which affects almost 30% of cats over 9 years of age.

วิทยากร Joanna Dukes-McEwan และ Diana Knight

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้