วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Five ways to improve your practice of Canine Atopic Dermatitis

by Pascal Prelaud, DVM, DECVIM and Lara Fossati, DVM, Dip. ACVIM (Nutrition)

In this 20-minute video, you’ll go through 5 steps in the management of CAD: 1/ easy, fast and positive diagnosis, 2/ allergy work-up, 3/ present it as a long-life disease, 4/ differentiate short-term and long-term treatment, and 5/ adapt long-term treatment to the dog and the owner

วิทยากร Pascal Prélaud และ Lara Fossati

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้