วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Managing the intestinal barrier in chronic enteritis

By Jan Suchodolski, DVM, Dip. ACVIM and Isabelle Ruhnke, DVM, Dip. ECVCN

In this video, you’ll find everything you want to know about the microbiota in GI disease, malabsorption problems in dogs with chronic enteropathy, and microbiome dysbiosis. As well as great tips for management through nutrition and drugs.

วิทยากร Jan Suchodolski และ Isabelle Ruhnke

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้