Międzynarodowe czasopismo medyczne i naukowe dla lekarzy weterynarii małych zwierząt
Veterinary Focus
Jan Suchodolski

Jan Suchodolski

DVM, PhD, DACVM

United States

Doktor Jan Suchodolski jest profesorem nadzwyczajnym medycyny małych zwierząt, wicedyrektorem ds. badań oraz kierownikiem nauk o mikrobiomie w Laboratorium Układu Pokarmowego na Uniwersytecie Rolniczym i Mechanicznym stanu Teksas. Uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie w Wiedniu (Austria), zaś doktorat z mikrobiologii weterynaryjnej obronił na Uniwersytecie Rolniczym i Mechanicznym stanu Teksas. Jan Suchodolski posiada także tytuł specjalisty immunologa nadany przez Amerykańskie Kolegium Mikrobiologów Weterynaryjnych (American College of Veterinary Microbiologists, ACVM). Jego badania koncentrują się opracowywaniu biomarkerów dla chorób żołądkowo-jelitowych oraz podejść terapeutycznych do modulacji mikrobioty jelitowej. Jest autorem i współautorem ponad 270 recenzowanych artykułów z dziedziny gastroenterologii weterynaryjnej oraz badań nad mikrobiomem.

Swój wkład wnieśli Jan Suchodolski

Przeglądaj i wyświetl artykuły tego autora poniżej.

Many veterinarians will routinely submit a fecal sample for culture and sensitivity analysis when investigating a dog with diarrhea

Numer wydania31.3 Data publikacji 29/06/2022

Canine microbiome dysbiosis

It is increasingly being recognized that a dysfunctional intestinal microbiome can be at the root of many gastrointestinal disorders; this paper discusses the diagnosis and therapeutic options for dysbiosis cases.

przez Jan Suchodolski