วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Britta Dobenecker

Britta Dobenecker

Dip. ECVCN, Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

After graduating from Hannover’s School of Veterinary Medicine, Dr. Dobenecker studied for a doctoral thesis at the Institute of Physiological Chemistry in Hannover and the Institute of Animal Nutrition in Munich. She is a board-certified specialist in animal nutrition and dietetics (national level, European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN)). She currently is an Academic director at the Institute of Animal Nutrition and Dietetics at the Ludwig-Maximilian University, with her main research interests centered around calcium and phosphorus and their impact on skeletal and renal health in dogs and cats.

เนื้อหาโดย Britta Dobenecker

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

เพื่อช่วยในการฝึกแมกซ์ เจ้าของควรให้รางวัลแก่เขาด้วยอาหารเม็ดที่ได้จากการคำนวณเผื่อไว้ในแต่ละวันได้

หมายเลขหัวข้อ เผยแพร่แล้ว 25/05/2023

การปรับสมดุลของระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสอย่างถูกต้อง

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าลูกสุนัขจะไม่ได้รับสารอาหารและแร่ธาตุบางชนิดมากหรือน้อยเกินไปในช่วงของการเจริญเติบโต แต่สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ในช่วงแรก ดังที่จะกล่าวถึงในบทความนี้

โดย Linda Böswald และ Britta Dobenecker