วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Linda Böswald

Linda Böswald

DVM, Dip. ECVCN, Ludwig-Maximilian University, Munich, Germany

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Dr. Böswald studied veterinary medicine at Munich’s Ludwig-Maximilian University and remained there after qualifying to specialize in animal nutrition. She completed her doctoral thesis on comparative aspects of mammalian calcium and phosphorus metabolism in 2018, and is currently continuing her research in this area. Following an internship and residency she gained her Diploma from the European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) in 2020.

เนื้อหาโดย Linda Böswald

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

เพื่อช่วยในการฝึกแมกซ์ เจ้าของควรให้รางวัลแก่เขาด้วยอาหารเม็ดที่ได้จากการคำนวณเผื่อไว้ในแต่ละวันได้

หมายเลขหัวข้อ เผยแพร่แล้ว 25/05/2023

การปรับสมดุลของระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสอย่างถูกต้อง

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าลูกสุนัขจะไม่ได้รับสารอาหารและแร่ธาตุบางชนิดมากหรือน้อยเกินไปในช่วงของการเจริญเติบโต แต่สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ได้ในช่วงแรก ดังที่จะกล่าวถึงในบทความนี้

โดย Linda Böswald และ Britta Dobenecker