วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Carri Westgarth

Carri Westgarth

BSc (Hons), MPH, PhD

สหราชอาณาจักร

Dr. Westgarth is a senior lecturer in Human-Animal Interaction at the University of Liverpool with a passion for understanding the relationships we have with our pets. With a background in animal behavior and dog training, she focuses on veterinary epidemiology and human public health. Her research interests center around the implications of dog ownership for human health and wellbeing, and also on how owner management of their dogs can impact animal welfare. She teaches dog training classes in her spare time and is a full member of the UK Association of Pet Behaviour Counsellors.

เนื้อหาโดย Carri Westgarth

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Dog walking - one health, one welfare

หมายเลขหัวข้อ30.2 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

การจูงสุนัขเดินเพื่อสุขภาพและความ      เป็นอยู่ที่ดี

การจูงสุนัขเดินอาจดูเหมือนกิจกรรมทั่วๆ ไปในการเลี้ยงดูสุนัขแต่ในความจริงแล้ว...

โดย Carri Westgarth