วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Christopher Fernandez-Prada

Christopher Fernandez-Prada

DMV, MSc, PhD, Department of Pathology and Microbiology, University of Montreal, Canada

แคนาดา

Dr. Fernandez-Prada is a veterinarian and molecular-parasitology researcher devoted to tackling zoonotic parasites. He holds an Associate Professor position at Université de Montréal (UdeM) – Veterinary College and is Director of the Animal Parasitology Diagnostic Lab at the university, and also serves as adjunct professor at the Faculty of Medicine of McGill University. His research is focused on the discovery of drug-resistance mechanisms, and the development of novel diagnostic tests and vaccines against protozoan parasites.

เนื้อหาโดย Christopher Fernandez-Prada

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

toxoplasma organism

หมายเลขหัวข้อ24.2 เผยแพร่แล้ว 27/09/2023

Feline toxoplasmosis

Toxoplasmosis is now known to have a worldwide distribution, and although the cat is the sole definitive host, the parasite can have significant implications for both human and animal health.

โดย Christopher Fernandez-Prada และ Victoria Wagner