วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Victoria Wagner

Victoria Wagner

DMV, MSc, Department of Pathology and Microbiology, University of Montreal, Canada

แคนาดา

Dr. Wagner graduated from the UdeM Veterinary College in 2020, after which she completed a Masters in Veterinary Parasitology at the same institution in collaboration with the McGill University Health Centre, focusing on canine leishmaniasis. Dr. Wagner currently works in both small animal general practice and laboratory animal medicine, and has a specific interest in research and education pertaining to zoonotic parasites.

เนื้อหาโดย Victoria Wagner

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

toxoplasma organism

หมายเลขหัวข้อ24.2 เผยแพร่แล้ว 27/09/2023

Feline toxoplasmosis

Toxoplasmosis is now known to have a worldwide distribution, and although the cat is the sole definitive host, the parasite can have significant implications for both human and animal health.

โดย Christopher Fernandez-Prada และ Victoria Wagner