วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Eleanor K. Wyatt

Eleanor K. Wyatt

BVSc, MRCVS

สหราชอาณาจักร

Dr.Wyatt ได้รับการศึกษาจาก University of Liverpool ในปี 2016 และได้ทำงาน 2 ปีในโพรงพยาบาลสัตว์ ก่อนกลับมาทำงานในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและเข้าร่วมการเป็นสัตวแพทย์หมุนเวียนในการฝึกงานยาว 13 เดือน ปัจจุบัน เธอเป็นสัตวแพทย์ประจำในคลินิกเฉพาะทางผิวหนังของ ECVD

เนื้อหาโดย Eleanor K. Wyatt

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100 เท่าของการทำ impression smear พบลักษณะ pyogranulomatous inflammation มีเชื้อแบคทีเรียชนิด cocci และ bacilli ในเซลล์เม็ดเลือดขาวสอดคล้องกับการติดเชื้อแบคทีเรีย

หมายเลขหัวข้อ31.2 เผยแพร่แล้ว 11/02/2023

การติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยากลุ่ม Staphylococcus ที่ผิวหนัง

การจัดการกับการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยากลุ่ม Staphylococcus ทางสัตวแพทย์ถือว่ามีความยากในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาต่างๆนั้นสามารถจัดการได้อย่างเป็นขั้นตอนตามคำแนะนำในบทความนี้

โดย Eleanor K. Wyatt และ Laura M. Buckley