วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
James Roush

James Roush

DVM, MS, Dip. ACVS

สหรัฐอเมริกา

Dr. Roush ได้รับวุฒิบัตรจาก American College of Veterinary Surgeons และปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านการผ่าตัดที่ College of Veterinary Medicine, Kansas State University เขาได้เขียน หรือร่วมในงานเขียนมากกว่า 150 ชิ้น จากเอกสารอ้างอิง บทคัดย่อ บทความอย่างย่อ และบทเรียนในหนังสือผ่าตัดกระดูกในสัตว์เลี้ยง และบรรยายบ่อยครั้งในงานประชุมระดับชาติ และนานาชาติในหัวข้อการรักษากระดูกหัก เขามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในศัลยกรรม และการผ่าตัดระบบประสาท การวิจัยโรคกระดูก และการฝึกนักศึกษาและแพทย์ประจำบ้านด้านการผ่าตัด

เนื้อหาโดย James Roush

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

 ภาพถ่ายรังสีด้าน craniocaudal หลังการผ่าตัดซ่อมกระดูก radius ที่หักแบบเปิดโดยใช้ external skeletal fixator ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในกระดูกหักแบบเปิดเพราะทำให้ดูแลแผลได้ง่าย มีเลือดมาเลี้ยงกระดูกมาก และลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อโดยรอบ

หมายเลขหัวข้อ25.3 เผยแพร่แล้ว 01/08/2021

การจัดการแผล 1: การจัดการภาวะฉุกเฉินกรณีกระดูกหักแบบเปิด

กระดูกหักแบบเปิดหมายถึงกระดูกแตกหักที่เปิดรับการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจาก...

โดย James Roush