วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jonathan Elliott

Jonathan Elliott

MA, Vet MB, PhD, Cert SAC, Dip. ECVPT, MRCVS

สหราชอาณาจักร

After graduating from Cambridge University Veterinary School in 1985 Professor Elliott completed an internship at the University of Pennsylvania in Philadelphia before gaining his PhD for research into vascular biology. He moved to the RVC in 1990 to pursue his research interests in feline kidney disease, hypertension, canine mitral valve disease and equine laminitis. He is currently Professor of Veterinary Clinical Pharmacology and Vice Principal for Research at RVC; he is also President of the ECVPT (2018-2021) and a member of IRIS, the International Renal Interest Society.

เนื้อหาโดย Jonathan Elliott

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Detection of early chronic kidney disease in cats

หมายเลขหัวข้อ30.1 เผยแพร่แล้ว 20/11/2021

การตรวจคัดกรองภาวะไตวายเรื้อรังในแมวระยะเริ่มต้น

โรคไตเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบได้บ่อยในการป่วยและการตายของแมวสูงอายุ...

โดย Jonathan Elliott และ Hannah J. Sargent