วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Jordi Puig

Jordi Puig

DVM, Dipl. ACVIM (SAIM), Dipl. ECVIM-CA (Internal Medicine)

ราชอาณาจักรสเปน

Dr. Puig graduated from the Autonomous University of Barcelona in 2008 and after a short period in general practice undertook an internship and then a residency at the Animal Health Trust in the United Kingdom. He gained his Diploma from the American College of Veterinary Internal Medicine (Small Animal Internal Medicine) in 2014 and the European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals (Internal Medicine) in 2017. He joined Ars Veterinary Hospital in 2015, where he is currently head of the Small Animal Internal Medicine Department. He is interested in all aspects of internal medicine, with a research focus on gastroenterology and endocrinology.

เนื้อหาโดย Jordi Puig

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

หมายเลขหัวข้อ29.3 เผยแพร่แล้ว 30/01/2020

แนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษาสุนัขที่มีค่าเอนไซม์ตับสูง

การพบเพิ่มขึ้นของค่าเอนไซม์ตับในการคัดกรองด้านชีวเคมีสามารถพบเจอได้เป็นประจำ...

โดย Jordi Puig