วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Kersti Seksel

Kersti Seksel

BVSc (Hons), MRCVS, MA (Hons), FANZCVS, Dip. ACVB, Dip. ECAWBM, FAVA, Sydney Animal Behavior Service, Sydney, Australia

เครือรัฐออสเตรเลีย

ภายหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ Dr.Seksel ได้เข้าทำงานที่อังกฤษก่อนเข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านศิลปศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เธอเป็นเพียงคนเดียวในโลกที่ได้การรับรองเป็นสัตวแพทย์เฉพาะทางถึง 3 ด้าน ในด้านพฤติกรรมสัตว์, สมาชิกของ Australian College of Veterinary Scientists in Animal Behavior, ได้รับใบอนุปริญญาบัตรด้านพฤติกรรมสัตว์จากทั้ง American College of Veterinary Behaviorists และ  European College of Animal Welfare and Behavioral Medicine ในปัจจุบัน Dr.Seksel เป็นหัวหน้าคลินิกเฉพาะทางด้านพฤติกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ University of Queensland และรองศาสตราจารย์ที่ Charles Sturt University เธอได้ก่อตั้งศูนย์อนุบาลลูกแมว  (Kitten Kindy®)  และเป็นวิทยากรให้กับงานประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เธอได้จัดงานสัมมนาด้านพฤติกรรมเป็นประจำ และได้แต่งบทเรียนในหนังสือเรียน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับ VIN(Veterinary Information Network)

เนื้อหาโดย Kersti Seksel

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

การได้รับสัมผัสจากมนุษย์ในช่วงอายุ 7 สัปดาห์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกแมว

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 22/03/2023

ระยะของพัฒนาการในแมว

การทำความเข้าใจระยะต่างๆในการพัฒนาของลูกแมวนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแนะนำเจ้าของให้ทราบถึงวิธีที่ดีที่สุดในการมีปฏิสัมพันธ์กับแมวของพวกเขา ตามที่ Kersti Seckel ได้อธิบายไว้

โดย Kersti Seksel