วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Lucile Frayssinet

Lucile Frayssinet

DVM

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Dr. Frayssinet is a French veterinarian who graduated from the École Nationale Vétérinaire of Toulouse in 2019. She is currently a consultant in Veterinary Practice Management at Phylum, with a international focus on strategic and marketing issues. She has a particular emphasis on the trend of corporatization in veterinary medicine, both in Europe and worldwide, and was also recently involved with an in-depth survey on the evolution of veterinary demographics in France and Europe.

เนื้อหาโดย Lucile Frayssinet

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง