วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Mark Moran

Mark Moran

MBA

สหราชอาณาจักร

Mark Moran has been a consultant to the veterinary profession for the last 19 years, providing business mentoring and support for veterinary clinic owners and key staff. His work involves helping veterinary practices create effective working environments, with happy staff, that meet the business owner’s values and expectations. He has a special interest in helping practices to improve their patient’s compliance to veterinary recommendations by making better use of data systems.

เนื้อหาโดย Mark Moran

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง