วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Meredith J. Wall

Meredith J. Wall

BA, BVSc (Hons I)

เครือรัฐออสเตรเลีย

Dr. Wall completed her veterinary degree at the University of Sydney in 2012 and spent several years working in conservation medicine and wildlife research, as well as exotic and small animal practice. She then moved to New Zealand to begin a combined clinical nutrition residency and PhD; she finished her residency in 2019 and anticipates completing her specialist board exams in 2020. Dr. Wall recently started a consultancy company that offers clinical nutrition services to clients around the world. Her interests include nutritional management of chronic kidney disease in cats, hyperlipidemia, vitamin K, fasting and caloric restriction, and exotic animal nutrition.

เนื้อหาโดย Meredith J. Wall

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

This cat with advanced kidney disease has severe weight loss and loss of lean muscle mass

หมายเลขหัวข้อ30.1 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

การจำกัดปริมาณโปรตีนในแมวที่มีภาวะ ไตวายเรื้อรัง (CKD)

การจำกัดปริมาณโปรตีนในอาหารสำหรับแมวที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง...

โดย Nick Cave และ Meredith J. Wall