วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Nick Cave

Nick Cave

BVSc, PhD, Dip. ACVN, MACVS

นิวซีแลนด์

Dr. Cave graduated from Massey University in 1990 and worked in general practice for six years before undertaking a residency in small animal internal medicine. He achieved his Masters in Veterinary Science in 2000 before moving to the University of California, Davis, where he attained his PhD in nutrition and immunology. At the same time he completed a residency in small animal clinical nutrition, becoming a Diplomate in the American College of Veterinary Nutrition in 2004. A founding member of the WSAVA Nutritional Guidelines Committee, Dr. Cave has authored more than 30 peer-reviewed publications, and is currently senior lecturer in small animal medicine and nutrition at Massey University.

เนื้อหาโดย Nick Cave

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

This cat with advanced kidney disease has severe weight loss and loss of lean muscle mass

หมายเลขหัวข้อ30.1 เผยแพร่แล้ว 31/03/2021

การจำกัดปริมาณโปรตีนในแมวที่มีภาวะ ไตวายเรื้อรัง (CKD)

การจำกัดปริมาณโปรตีนในอาหารสำหรับแมวที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง...

โดย Nick Cave และ Meredith J. Wall