วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Patty Lathan

Patty Lathan

VMD, MS, Dip. ACVIM, Mississippi State University College of Veterinary Medicine, Starkville, Mississippi, USA

สหรัฐอเมริกา

Patty Lathan is an Associate Professor of Small Animal Internal Medicine at the Mississippi State University College of Veterinary Medicine. She attended college at Texas A&M University and veterinary school at the University of Pennsylvania, then completed an internship at Mississippi State University before finishing a residency in small animal internal medicine at Purdue University. Her primary interest is endocrine disease.

เนื้อหาโดย Patty Lathan

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง