วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Ran Nivy

Ran Nivy

DVM, Dip. ECVIM-CA (Internal Medicine), ISVIM, Ben-Shemen Specialist Referral Center, Koret School of Veterinary Medicine, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel

รัฐอิสราเอล

After completing a bachelor’s degree in Life Sciences in 2005, Dr. Nivy continued to veterinary school and graduated in 2009. Shortly afterwards he undertook a rotating internship and a residency program at the Koret School of Veterinary Medicine and became an ECVIM-CA diplomate in 2016. He currently works at several private referral centers, as well as teaching veterinary students at the Hebrew University of Jerusalem and pursuing his research activities.

เนื้อหาโดย Ran Nivy

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง