วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Romy M. Heilmann

Romy M. Heilmann

Prof. Dr. med. vet., Dip. ACVIM (SAIM), Dip. ECVIM-CA, MANZCVS (Small Animal Medicine), Ph.D., Department for Small Animals, Veterinary Teaching Hospital, College of Veterinary Medicine, University of Leipzig, Germany

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Professor Heilmann is an ACVIM- and ECVIM-boarded certified small animal internist, with a special interest in gastroenterology, hepatology, clinical immunology, and interventional radiology and endoscopy. After graduating in 2005 she worked in a small animal practice in Germany before returning to academia to gain her postgraduate doctoral degree. She then completed a rotating small animal internship in Switzerland before moving to Texas A&M University for a combined Small Animal Internal Medicine (ACVIM-SAIM)/Ph.D. program. She returned to Europe in 2015 as head internist at a Swiss veterinary specialist and referral center before being appointed to her current post as Professor and Head of the Small Animal Internal Medicine service at Leipzig University in 2016. Her research involves novel routes to the diagnosis and treatment of chronic gastroenteropathies in dogs and cats as well as other primary inflammatory disorders.

เนื้อหาโดย Romy M. Heilmann

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง