วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Russ Kelley

Russ Kelley

MS, Pet Health Nutrition Center (PHNC), Lewisburg, Ohio, USA

สหรัฐอเมริกา

หลังจบการศึกษาจาก Auburn University ในปี 1997 Russ Kelly ได้ร่วมงานกับบริษัทอาหาร Iams ที่ซึ่งเข้าได้เริ่มทำงานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับแม่และสุนัขแรกคลอด ซึ่งเน้นเรื่องเมตาบอลิสมของกรดไขมัน เขาให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพของระบบทางเดินอาหารสำหรับลูกสุนัขและความเครียด และปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจันใน PHNC ของโรยัล คานิน

เนื้อหาโดย Russ Kelley

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

การฝึกวินัยลูกสุนัขนั้นเป็นหนึ่งในหลักสำคัญของการเลี้ยงดู การเสริม DHA ลงไปในอาหารอาจมีประโยชน์ต่อการฝึกได้

หมายเลขหัวข้อ32.1 เผยแพร่แล้ว 25/05/2023

ความสำคัญของ DHA ในลูกสุนัข

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดย Russ Kelley ผ่านการรวบรวมงานวิจัยต่างๆที่มีสมมติฐานว่า กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (DHA) นั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายอย่างไรบ้าง และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของโภชนาการสำหรับลูกสุนัข

โดย Russ Kelley