วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Vincent E. Defalque

Vincent E. Defalque

DVM, Dip. ACVD

แคนาดา

Dr. Defalque graduated from the University of Liège in Belgium in 2001 and went on to complete a small animal internship at VetAgro Sup in France and a veterinary dermatology residency at Michigan State University. He became a Diplomate of the American College of Veterinary Dermatology (ACVD) in 2006 and currently works at private referral hospitals in Western Canada. A Past-President of the Canadian Academy of Veterinary Dermatology, he serves on the committee of the World Association for Veterinary Dermatology (WAVD). His special interests include feline dermatology and the diagnosis and management of ear diseases in dogs and cats.

เนื้อหาโดย Vincent E. Defalque

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

วันที่ 44; เคนนีปรากฏขนขึ้นเต็มตัว

หมายเลขหัวข้อ31.2 เผยแพร่แล้ว 07/09/2022

การรักษาโรคขี้เรื้อนเปียกในสุนัขด้วย isoxazolines

ในช่วงที่ผ่านมาได้มีสารเคมีชนิดใหม่หลายชนิดถูกนำมาใช้เพื่อการป้องกันปรสิตภายภายนอก

โดย Vincent E. Defalque