วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Cat friendly clinics – The Linnaeus journey

By Séverine Tasker, DVM & Aarti Hogan, DVM

Many veterinary teams are aware of the benefits of being kitten- and cat-friendly, but they don’t always know how to approach accreditation. Let’s take advantage of the experience of leading UK veterinary group “Linnaeus” in this area and get some tips on how to save time and motivate your teams.

วิทยากร Séverine Tasker และ Aarti Hogan

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้