วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Preventive Care and Wellness Plans: the philosophy, benefit and practice

By Molly Mc Allister, DVM

Wellness plans are a method of providing preventive care that has benefits for the pet, the pet owner and the clinic. They provide high-quality care, facilitate a trusting relationship between the pet owner and the clinic, and provide peace of mind for the pet owner. Although they are sometimes confused with insurance, they are very different. In this video, you will benefit from Banfield Pet Hospital’s decades of experience in this business model.

วิทยากร Molly McAllister

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้