วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Feline clinical hypertrophic cardiomyopathy (HCM)

By Jo Dukes McEwan, DVM, Dip. ECVIM (Cardiology) and Cecilia Villaverde, DVM, Dip. ECVCN

HCM can have various expressions, from congestive heart failure to arterial thromboembolism, via syncope and sudden death. Through the clinical case of “Jesse”, you’ll see the risk factors, the differential diagnosis, the treatment and the nutritional management. 

วิทยากร Joanna Dukes-McEwan และ Cecilia Villaverde

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้