วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

The elimination diet, details matter

By Jennifer Schissler, DVM, Dip. ACVD and Becca Leung, DVM, Dip. ACVIM (Nutrition)

Through the clinical case of “Sunny”, a 3-year-old Pitbull, you will see how to avoid all the pitfalls of the elimination diet, how to assess the level of pruritus with a VAS and how to manage pruritus and inflammation with different drugs, topical and nutritional options.

วิทยากร Becca Leung และ Jennifer Schissler

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้