วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Filippo De Bellis

Filippo De Bellis

DVM, CertVD, Dip. ECVD, MRCVS

สหราชอาณาจักร

Dr. De Bellis ได้รับประกาศนียบัตรจาก University of Bari ประเทศอิตาลี ในปี 2001 และได้ย้ายไปรับงานสัตวแพทย์ประจำคลินิกผิวหนังที่ Royal Veterinary College ในปี 2006 เข้าได้รับใบรับรอง RCVS สัตวแพทย์เฉพาะทางผิวหนังในปี 2009 และหลังจากนั้น 1 ปี เขาให้น้ำหนักเรื่องที่สนใจในโรคช่องหูและภูมิแพ้ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยโรคผิวหนังที่ Davies Veterinary Specialists, Southfields Veterinary Specialists และ London Vet Specialists.

เนื้อหาโดย Filippo De Bellis

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

แมวที่เป็น CNEL ซึ่งมีการกระจายตัวของรอยโรคบนใบหน้า ลักษณะเป็นปื้นแดงและตุ่มเนื้อที่อยู่ติดกันจนถึงรวมกัน ผิวหนังบางส่วนพบขนร่วง ผิวหนังหลุดลอกและแผลหลุมโดยเฉพาะบริเวณเหนือตาขวา และส่วนที่พับของริมฝีปากบริเวณกรามล่าง © F. Leone

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 07/09/2022

Cutaneous lymphoma ในแมว

Cutaneous lymphoma ในแมวพบได้ยากแต่ถือเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิตซึ่งจำเป็นต้องบรรจุไว้ใน้ข้อวินิจฉัยแยกแยะในโรคผิวหนังหลายกรณี

โดย Hannah Lipscomb และ Filippo De Bellis