วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
Hannah Lipscomb

Hannah Lipscomb

BVet Med, MRCVS

สหราชอาณาจักร

Dr. Lipscomb ได้รับปริญญาจาก London’s Royal Veterinary College ในปี 2016 และเป็นสัตวแพทย์ฝึกหัดในคลินิกผิวหนังคนแรกของสถาบัน Southern Counties Veterinary Specialists (SCVS) ซึ่งทำงานร่วมกันกับสัตวแพทย์ชำนาญการ Filippo De Bellis หลังจากได้รับการคัดเลือก เธอได้เริ่มต้นงานที่ปรึกษาในคลินิกสัตว์เลี้ยงเป็นเวลา 18 เดือน และเธอได้พัฒนาความสนใจของเธอต่อคลินิกโรคผิวหนัง และได้พัฒนาระบบสัตวแพทย์หมุนวนในคลินิกเอกชนก่อนย้ายกลับมารับผิดชอบสัตวแพทย์หมุนวนในคลินิกผิวหนังของ SCVS

เนื้อหาโดย Hannah Lipscomb

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

แมวที่เป็น CNEL ซึ่งมีการกระจายตัวของรอยโรคบนใบหน้า ลักษณะเป็นปื้นแดงและตุ่มเนื้อที่อยู่ติดกันจนถึงรวมกัน ผิวหนังบางส่วนพบขนร่วง ผิวหนังหลุดลอกและแผลหลุมโดยเฉพาะบริเวณเหนือตาขวา และส่วนที่พับของริมฝีปากบริเวณกรามล่าง © F. Leone

หมายเลขหัวข้อ31.1 เผยแพร่แล้ว 07/09/2022

Cutaneous lymphoma ในแมว

Cutaneous lymphoma ในแมวพบได้ยากแต่ถือเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อชีวิตซึ่งจำเป็นต้องบรรจุไว้ใน้ข้อวินิจฉัยแยกแยะในโรคผิวหนังหลายกรณี

โดย Hannah Lipscomb และ Filippo De Bellis