วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
J. Scott Weese

J. Scott Weese

DVM, DVSc, Dipl. ACVIM

แคนาดา

ปัจจุบัน J. Scott Weese  ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ Ontario Veterinary College ในสาขาโรคติดจากสัตว์สู่คนหรือสาธารณสุขทางจุลชีววิทยาที่ University of Guelph ผู้แต่งมีการตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการมากกว่า 200 ฉบับ และเป็นบรรณาธิการในหนังสือวิชาการ 2 เล่ม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อเกี่ยวกับโรคติดต่อหลายครั้ง งานวิจัยของเขาเกี่ยวข้องกับการประเมินจุลชีพ การดื้อยาปฎิชีวนะ และการควบคุมการติดเชื้อ

เนื้อหาโดย J. Scott Weese

เปิดหัวข้อและประเด็นที่อภิปรายโดยนักเขียนนี้ด้านล่าง

Defining and managing canine urinary infections

หมายเลขหัวข้อ29.2 เผยแพร่แล้ว 19/05/2020

การระบุปัญหาและการจัดการภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

เมื่อต้องระบุปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ศัพทวิทยาจัดเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจาก...

โดย J. Scott Weese