วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Maximizing the sustainable value of your practice to attract partners or sell it

วิทยากร Philippe Baralon

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้