วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

การบริหารการปฏิบัติงานคลินิก - Vet Symposium 2020

แมวเป็นสัตว์เลี้ยงแห่งอนาคต และงาน Vet Symposium มองผู้เชี่ยวชาญด้านแมวแบ่งปันแนวคิด "คลินิกที่เป็นมิตรกับแมว"