วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

การบริหารการปฏิบัติงานคลินิก - Vet Symposium 2019

สัตวแพทย์จะต้องปรับตัวกับความท้าทายและประเด็นสำคัญใหม่ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงอันฉับไวของโลก ความท้าทายเหล่านี้จะเข้ามาในหลายรูปแบบ อาทิ อินเตอร์เน็ต คนในเจอเนอเรชันใหม่ๆ และความตึงเครียดในด้านทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนเหล่านี้ก็ยังสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน วิทยากรของเราจะอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการค้นพบในงานวิจัยของพวกเขาในวิดีโอนี้