วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
วารสารเชิงวิชาการและการรักษาสัตวป่วยเพื่อผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

Renal health in cats: sources and dose of dietary phosphorus matter

By Jonathan Elliott, MA, Vet MB, PhD, Dip. ECVPT and Vincent Biourge, DVM, PhD, Dip. ECVCN

Phosphorus is key in the nutritional management of chronic kidney disease, but did you know that phosphorus can also affect the kidneys of healthy cats? Sources and amounts of phosphorus are important. In this 20-minute lecture, you will learn about the association between phosphorus and renal health and its proposed pathophysiology.

วิทยากร Jonathan Elliott และ Vincent Biourge

ดูวีดิโอถัดไปในซีรีส์ชุดนี้